Στελέχωση ομάδων marketing και επιχειρηματικότητας

Entreprise: online management and sales
Type d'emploi: Temps partiel
Industrie: Finance

Ζητούνται επιχειρηματικοί συνεργάτες έως 55 ετών, με εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις και το μάρκετινγκ ή τις πωλήσεις, για ανεξάρτητη συνεργασία, όχι μισθός. Για να ορίσουμε ένα ραντεβού OnLine και για βιογραφικά στο [...].

Postuler pour cet emploi